பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபம் செய்வது மிகவும் சுலபமான செயல் முறையாகும்!

பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபம் செய்வது மிகவும் சுலபமான செயல் முறை என்ற போதிலும் கலியுகத்தில் வாழும் மக்கள் மிகவும் வீழ்ந்த ஜீவாத்மாக்கள் என்பதால் அவர்களால் அபராதங்கள் ஏதும் செய்யாமல் ஜபம் செய்ய முடிவதில்லை. எனவே பகவான் சைதன்யர் மிகவும் கனிவு கொண்டு இங்கு அவதரித்திருக்கிறார். அவருடைய கருணையால் மட்டுமே ஒருவரால் பகவானின் புனித நாமத்தை எந்த விதமான அபராதமும் இன்றி ஜபம் செய்ய முடியும். அல்லது (ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாஸாதி கௌர பக்த விருந்த) என்ற மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் ஜபம் செய்யும் முன்பு ஜபம் செய்ய வேண்டும்.

தவத்திரு ஜெயபதாக ஸ்வாமி
28 அக்டோபர் 1982
தாய்லாந்து

Translate

Radio

Please listen

© 2021   Created by ISKCON desire tree.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service